BA21 Kunstterapi

Marielle Weddegjerde kunstpsykoterapeut
E-post: marielle@ba21-kunstterapi.com
Besøksadresse: Bygdøy Allé 21, Oslo
Telefon: 977 99 824

Hva er kunstterapi?

Uttrykkende kunstterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform hvor arbeid med sansene står sentralt. I den terapeutiske prosessen benyttes ikke -verbale uttrykk som bilde, musikk, kreativ skriving og bevegelse. Tilnærmingen passer i utgangspunktet for alle og du behøver ingen forkunnskaper eller erfaring med kunst. Gjennom ulike kreative prosesser får du mulighet til å utforske egne kvaliteter og oppdage nye perspektiver. Målet er å fremme emosjonelle uttrykk, innsikt og øke evnen til å relatere til deg selv og andre. Dette kan gi motivasjon til å skape endring og oppnå vekst i eget liv.

Hvorfor velge kunstterapi?

Mange synes det er vanskelig å sette ord på følelser og indre erfaringer. I kunstterapi får du mulighet til å gi form til følelser og kroppslige fornemmelser gjennom en kreativ prosess. Uttrykket som skapes blir noe vi kan gå i dialog med, og kan gi et språk til det ubevisste. Ved hjelp av forskjellige uttrykksformer vil du få anledning til å:

  • Utforske egne følelser
  • Synliggjøre emosjonelle konflikter
  • Øke evnen til følelsesregulering
  • Styrke selvbilde og selvforståelse

Om terapeuten

Jeg er registrert psykoterapeut/kunst- og uttrykksterapeut med en fireårig videreutdanning i kunst- og uttrykksmetoder på masternivå fra Universitetet i Sør-øst Norge/NIKUT, Norsk forening for Kunstuttrykk og Kommunikasjon. Grunnutdanningen min er innen kunstfag, formidling og design med en mastergrad fra Goldsmiths, University of London.

Ved siden av egen psykoterapipraksis er jeg ansatt ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Jeg har erfaring med bruk av kunst- og uttrykksmetoder i gruppeterapi og individuell psykoterapi innen spesialisthelsetjenesten.

Har medlemskap i NFKUT, Norsk Forening for Kunst og Uttrykksterapi og er registrert i NFP, Norsk Forbund for Psykoterapi.

 

Priser

Forsamtale (50 min)               kr 450;

Enkelttime  (75 min)               kr 900;

Timer må avbestilles innen 24 timer før startstidspunkt på oppsatt time. Avbestilling etter dette tidspunkt belastes i sin helhet. 

Taushetsplikt 

Som kunstpsykoterapeut har jeg taushetsplikt og følger de etiske retningslinjer til NFKUT som samsvarer både med EAP (European Association for Psychotherapy) og IETA (International Expressive Arts Association).