BA21 Kunstterapi

Hva er kunstterapi?

Uttrykkende kunstterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform hvor arbeid med sansene og forestillingsevnen er sentral. I den terapeutiske prosessen benyttes ikke -verbale uttrykk som bilde, skulptur, musikk, kreativ skriving og bevegelse. Tilnærmingen passer i utgangspunktet for alle og du behøver ingen forkunnskaper eller erfaring med kunst. Gjennom ulike kreative prosesser får du mulighet til å utforske egne ressurser og oppdage nye perspektiver. Det kan gi motivasjon til å skape endring og oppnå vekst i eget liv.

Hvorfor velge kunstterapi?

Mange synes det er vanskelig å sette ord på følelser og erfaringer. I uttrykkende kunstterapi får du mulighet til å fremme emosjonelle uttrykk gjennom en kreativ prosess. Uttrykket som skapes blir noe vi kan gå i dialog med, og kan gi et språk til det ubevisste. Ved hjelp av forskjellige uttrykksformer vil du få anledning til å:

  • Utforske egne følelser
  • Synliggjøre emosjonelle konflikter
  • Øke evnen til følelsesregulering
  • Styrke selvbilde og selvforståelse

Hvordan jobber jeg?

Å kun snakke om sin historie, minner og følelser er ikke alltid til hjelp for å komme seg gjennom vanskelige situasjoner. I mine timer vil du inviteres til å rette oppmerksomheten mot sansene i en skapende prosess med fokus på her og nå. Vi vil jobbe med å synliggjøre ressurser og øve opp din evne til å romme et større spekter av følelser, fornemmelser og tanker. Når kroppen lærer seg å tolerere stress på en bedre måte vil du oppleve økt kapasitet til å kjenne på ro, glede og tilfredshet.

En av metodene jeg benytter er Guided Drawing hvor du vil jobbe med fargerstifter og maling på store ark. Fokus er på hva du kjenner i kroppen uten at det er noen forventning til hvordan sluttresultatet skal se ut. Ved hjelp av farger, former, bevegelse og berøring vil du erfare at kroppen din har minner, den uttrykker seg og tar avgjørelser. Kunnskap fra kroppen vil gi deg en bedre forståelse av hvem du er og hva du trenger, noe som gjør det enklere å orientere seg i livet og planlegge for fremtiden. 

Jeg er utdannet kunst- og uttrykkspsykoterapeut, en helsefaglig utdanning på masternivå fra Universitetet i Sør-øst Norge/NIKUT, Norsk forening for kunstuttrykk og kommunikasjon. I tillegg har jeg en sertifisering i Guided drawing fra Institute for Sensorimotor Art Therapy, en metode som baserer seg på kunnskap om kroppens responser ved traumer. Grunnutdanningen min er innen kunst og design med en Master of Arts fra Goldsmiths, University of London.

Jeg har erfaring med bruk av kunst- og uttrykksmetoder i gruppe- og individualterapi fra spesialisthelsetjenesten. De siste seks årene har jeg jobbet ved Oslo Universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Fra tidligere har jeg femten års erfaring fra skapende arbeid og formidling i det kreative fagfeltet.

Har medlemskap i NFKUT, Norsk Forening for Kunst og Uttrykksterapi og er registrert i NFP, Norsk Forbund for Psykoterapi.

Som psykoterapeut følger jeg de yrkesetiske retningslinjer til NFKUT som samsvarer både med EAP (European Association for Psychotherapy) og IETA (International Expressive Arts Association). 

Adresse: Bygdøy Allé 21, Oslo

E-post: marielle@ba21-kunstterapi.com

Telefon: 977 99 824

Timer må avbestilles innen 24 timer før startstidspunkt på oppsatt time. Avbestilling etter dette tidspunkt belastes i sin helhet.