BA21 Kunstterapi

I found I could say things with color and shapes, things I couldn’t say any other way, things I had no words for.

Marielle Weddegjerde kunstpsykoterapeut
E-post: marielle@ba21-kunstterapi.com
Besøksadresse: Bygdøy Allé 21, Oslo
Telefon: 977 99 824

Hva er kunstterapi?

Uttrykkende kunstterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform hvor arbeid med sansene står sentralt. I den terapeutiske prosessen benyttes ikke -verbale uttrykk som bilde, musikk, kreativ skriving, drama og bevegelse. Tilnærmingen passer i utgangspunktet for alle og du behøver ingen forkunnskaper eller erfaring med kunst. Gjennom ulike kreative prosesser får du mulighet til å utforske egne kvaliteter og oppdage nye perspektiver. Målet er å fremme emosjonelle uttrykk, innsikt og øke evnen til å relatere til deg selv og andre. Dette kan gi motivasjon til å skape endring og oppnå vekst i eget liv.

Hvorfor velge kunstterapi?

Mange synes det er vanskelig å sette ord på følelser og indre erfaringer. I kunstterapi får du mulighet til å gi form til følelser gjennom en kreativ prosess. Uttrykket som skapes blir noe vi kan gå i dialog med, og kan gi et språk til det ubevisste. Ved hjelp av forskjellige uttrykksformer vil du få anledning til å:

  • Utforske egne følelser
  • Synliggjøre emosjonelle konflikter
  • Øke evnen til følelsesregulering
  • Styrke selvbilde og selvforståelse

Om terapeuten

Ved siden av egen praksis som psykoterapeut er jeg ansatt som miljøterapeut ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Jeg har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med bruk av kunst og uttrykksmetoder i gruppeterapi og individuell psykoterapi.

Grunnutdanningen min er innen kunstfag, formidling og design med en mastergrad fra Goldsmiths, University of London. Innen helsefag har jeg videreutdanning i kunst- og uttrykksmetoder på masternivå fra Universitetet i Sør-øst Norge, i tillegg til psykoterapeut utdanning gjennom NIKUT, Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon. Jeg er medlem av NFKUT Norsk Forening for Kunst og Uttrykksterapi og registrert i Norsk Forbund for Psykoterapi.

Benytt gjerne kontaktskjema ved spørsmål, eller hvis du ønsker å bestille en time.